Een gazon is één van de belangrijkste blikvangers van de tuin. Een gazon creëert ruimte, verbind de diverse onderdelen van de tuin, accentueert de tuin indeling.

Voor een mooi grasveld is het belangrijk dat de bodem structuur, bemesting en vochthuishouding en bodemleven in orde zijn. Voordat wij een grasveld gaan aanleggen wordt de grond, indien nodig, bemest en goed doorgespit en zo nodig bemesten wij met een speciaal mengsel van bacteriën en bodemschimmels om het bodemleven te stimuleren.

Gazon aanleg met graszoden of graszaad?
Bij het aanleggen van het gazon kunt u kiezen uit het aanleggen met graszoden of met graszaad.

Graszoden
Het grote voordeel van het aanleggen met graszoden is dat je meteen een groen gazon / grasveld hebt. vaak kan al binnen enkele weken er op gelopen en gespeeld wil worden. Wij gebruiken meestal graszoden van het type speelgazon maar wij kunnen ook graszoden met een ander grasmengsels leveren. Graszoden kunnen, uitgezonderd bij vorst, jaarrond gelegd worden. Wel is het belangrijk dat bij droog weer regelmatig gesproeid wordt.

Graszaad
Het voordeel van inzaaien van het gazon met graszaad is dat het een stuk goedkoper is daarnaast is de keuze uit aangeboden mengsels van graszaad ook veel groter. Het nadeel is wel dat het veel langer duurt voordat u een groen gazon heeft ook kan het wel tot enkele maanden na opkomst duren voordat het gazon bespeeld kan worden. In principe kunt u jaarrond inzaaien het beste jaargetijde is in de nazomer / begin herfst. Ook in het voorjaar zijn de omstandigheden doorgaans goed. In de zomer is het vaak te droog en te warm om het graszaad goed te laten kiemen en groeien. In de winter is de bodem, zeker op kleigronden, meestal te nat. Echter op droge zandgronden kan er in de winter prima gras gezaaid worden, zeker langs de kust waar het in het voorjaar vaak droog en schraal is kan zijn is dit een prima alternatief voor zaaien in het voorjaar. Zo gauw als de temperatuur hoog genoeg is ontkiemt het graszaad en zal het gaan groeien.

Kunstgras
Kunstgras lijkt steeds meer op echt gras daarom kiezen steeds meer mensen voor het aanleggen van kunstgras. Kunstgras heeft niet veel onderhoud nodig en is erg duurzaam.

Omdat kunstgras gemakkelijk te onderhouden is. Wordt het de laatste jaren steeds vaker gebruikt in de particuliere tuin. U hoeft kunstgras niet te maaien, geen water te geven en bemesten en verticuteren is ook niet meer nodig. Kunstgras vraagt weinig onderhoud en blijft mooi op kleur. Als u een goede kwaliteit kunstgras kiest is er bijna geen verschil te zien met echt gras.

Kunstgras is een product dat lang mee gaat. Een professioneel aangelegd kunstgrasgazon is bestand tegen zware belasting zoals bv. Een zwembad voor de kinderen. Als de kunstgrassprieten na een zware belasting plat liggen kan het gras geborsteld worden waardoor de sprieten weer omhoog gaan staan.

In de kunstgrasmat zitten gaatjes waardoor het water goed weg kan zakken hierdoor blijft er na een bui geen water op het kunstgras staan. Door het gebruik van gebroken puin en zand in de ondergrond zal er ook geen onkruid in het kunstgras gaan groeien.